Brot verola del mico

(agost 2022)

Es tracta d’una forma suau de verola provinent l’Àfrica que s’ha vist gradualment incrementada l’última dècada a Europa i Amèrica del Nord. El dia 25 de juliol la OMS ha declarat aquest brot com una emergència sanitària internacional.

Quins símptomes té?

  • Febre
  • Mal de cap
  • Inflamació ganglis limfàtics
  • Dolor muscular
  • Erupció cutània que comença a la cara i s’estén a la resta del cos (apareix després d’uns dies de febre)

Actualment se’n coneixen dues soques principals provinents d’Àfrica central i occidental i afecta sobretot a rosegadors i petits primats que són els que després ho transmeten a les persones.

Es transmet a través de les petites gotes de saliva però també es pot donar el contagi per contacte directe amb les erupcions de la pell i els seus fluids o amb les pertinences que hi han estat en contacte. També per mossegades o esgarrapades d’animals o consumint carn d’animals contagiats.

Habitualment es cura per si sola després de 2-4 setmanes. Els casos més greus es donen en nens i la seva evolució depèn de cada cas. La mortalitat està al voltant del 3-6%.

L’any 2019 es va aprovar una vacuna per prevenir aquesta verola tot i que per ara n’hi ha poques unitats disponibles. També s’ha vist que les persones vacunades fa anys amb la vacuna de la verola tindran certa protecció contra la verola del mono. El dia 21 de juliol d’aquest any va començar la campanya de vacunació a Catalunya i Madrid; es vacunen les persones de risc i els contactes estrets dels casos detectats al cap de 4 dies del contacte.

Per millorar els símptomes, aquest gener s’ha aprovat un tractament antiviral però en els casos més greus es recomana la immunoglobulina VIG i per prevenir la vacuna de la verola.

En els casos positius es recomana l’aïllament de persones amb símptomes i restringir els contactes socials.