×
Temps de lectura 2 min.

Hi ha més de 300 fàrmacs que poden produir fotosensibilitat, és a dir, poden donar lloc a cremades solars o erupcions a la pell degut a l’exposició solar i molts d’ells són d’ús habitual.

Quines reaccions produeixen? Són reversibles?

Hi ha dos tipus de reaccions de fotosensibilitat: el 95% són de fototoxicitat i el 5% fotoal·lèrgies.

Les primeres es deuen a l’activació que causa la radiació (bàsicament ultraviolada) sobre el medicament i produeixen dany cel·lular. Són molt similars a les cremades solars i apareixen a les zones on hi ha hagut exposició solar al cap de minuts-hores de l’exposició. Quan es suspèn el tractament desapareixen en 2-7 dies, excepte els casos d’hiperpigmentació que pot durar mesos.

Les fotoal·lèrgies són una resposta immunitària i requereix una exposició prèvia per donar lloc a la reacció. La reacció no depèn del temps d’exposició, ni de la via d’administració ni la dosi. Pot semblar una dermatitis atòpica, amb reacció inflamatòria tipus èczema, erupció i picor.

Quins són aquests medicaments?

Els medicaments que més apareixen als estudis de fotosensibilitat són alguns antibiòtics (sobretot fluoroquinolones i tetraciclines -doxiciclina-), antiinflamantoris no esteroideus (AINEs), diürètics tiazídics (bàsicament la hidroclorotiazida) i alguns quimioteràpics.

La capacitat fotosensibilitzant de les fluoroquinolones  i les tetraciclines és de les més conegudes. Hi ha molta diferencia entre la capacitat fotosensibilitzant de les diferents fluoroquinolones però generalment el problema es resol a les 48 hores d’haver suspès el tractament. A més, també poden causar hiperpigmentació degut a la seva interacció amb la melanina.

Pel que fa a l’ibuprofè, l’AINE més utilitzat, no es considera fototòxic; però si que s’han vist reaccions amb el naproxè, piroxicam i celecoxib.

En el cas de la hidroclorotiazida, s’han detectat molts casos de fotosensibilitat, fins al 20% en les persones exposades a sessions d’UVA. Quan es para el tractament amb aquest fàrmac, es soluciona la fotosensibilitat tot i que en alguns casos pot persistir de 3 a 6 mesos. Per altra banda, en tractaments crònics, també s’ha associat al risc de càncer de pell.

A més a més, alguns antipsicòtics també són potents fotosensibilitzadors. Per altra banda, s’ha descrit alguna reacció en els antidepressius però són reaccions rares. També es donen en algunes benzodiazepines com l’alprazolam.

Fàrmacs per la tuberculosi com la isoniazida poden produir reaccions de fotosensibilitat i els fàrmacs per la malària (cloroquina i hidroxicloroquina) també donen canvis en la pigmentació de la pell i mucoses.

També s'ha vist que es poden donar reaccions a la pell després de prendre un medicament durant un període llarg de temps però que només aparegui la reacció els mesos d’estiu, quan estem més exposats al sol. I Pel que fa a la via tòpica també és una reacció molt freqüent, sobretot es donen fotoal·lèrgies al aplicar AINEs tòpics.

I per acabar, aclarim un mite: les persones de pell fosca, contràriament al que es pot pensar, tenen més reaccions degudes al sol que les persones amb la pell clara.

Per evitar aquestes reaccions, la prevenció és fonamental:

  • Utilitzar protectors solars de factor elevat i repetir cada 2-3 hores, encara que estigui ennuvolat

  • Evitar exposar-se les hores de més sol

  • Protegir-se amb roba fosca, ulleres de sol i barret

  • Si es pren un d’aquests fàrmacs una sola vegada al dia, fer-ho a la nit sempre que el medicament ho permeti

Per qualsevol dubte, podeu consultar al farmacèutic.

Categories
Preu